Archeologija. 2002–2005. T. 1(2)

Leidėjo žodis
Preface

 

Gintautas Zabiela. Pirmąjį „Lietuvos valsčių" serijos archeologijos lokalinių tyrimų periodinio leidinio tomą išlydint
Sending off the starting volume of the local archaeology researches within the series of Lietuvos Valsčiai

 

Linas Kvizikevičius. Seredžius archeologijos šaltinių duomenimis
/SEREDŽIUS
Seredžius on the basis of archaeological data

 

Vykintas Vaitkevičius. Dubysos žemupio šventvietės
/SEREDŽIUS
The sacred sites of the Dubysa River lower reaches

 

Mykolas Michelbertas. Seniausia Kvėdarnos praeitis
/KVĖDARNA
The most ancient times of Kvėdarna

 

Birutė Salatkienė. Papilės archeologijos paminklai ir jų tyrinėjimai
/PAPILĖ I
Some archaeological monuments of Papilė and their research

 

Vykintas Vaitkevičius. Laukuvos šventvietės
/LAUKUVA I
The sacred sites of Laukuva

 

Manvydas Vitkūnas. Kernavės miestas XIII-XIV amžiuje
/MUSNINKAI. KERNAVĖ. ČIOBIŠKIS
Kernavė in the 13th-14th c. (people every day life and occupations)

 

Julius Kanarskas. Kartenos apylinkių proistorė
/KARTENA
Kartena environs pre-history

 

Apie straipsnių autorius
About authors

 

RINKINIO SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA
VOLUME SUMMARY IN ENGLISH

 

„Lietuvos valsčių" serijos mokslinių straipsnių parengimo sąlygos