Akademinę bendruomenę maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos lokalinių tyrimų KŪRYBINĖJE AKCIJOJE: atlikti savarankiškai pasirinktos Lietuvos vietovės lokalinį tyrimą ir jo pagrindu parašyti mokslinį straipsnį leidiniui „Lietuvos lokaliniai tyrimai“. 

Lauktume ne tik mokslo vardą turinčių autorių straipsnių, bet ir labai gerai atliktų bakalauro, magistro darbų. 

Leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ skelbiame pirmą kartą publikuojamus, niekur anksčiau neskelbtus Lietuvos lokalinių tyrimų mokslinius straipsnius iš gamtos (biologijos, geografijos, geologijos), archeologijos, istorijos, etnologijos, kalbos, tautosakos ir sociologijos mokslo sričių, o visos svetainėje www.llt.lt skelbiamų straipsnių autorių autorinės teisės yra visiškai apsaugotos. 

MALONIAI KVIEČIAME DOMĖTIS, SKAITYTI IR MUMS RAŠYTI!

Maloniai laukiame Jūsų nuomonių, atsiliepimų, pasiūlymų ir... pačių straipsnių!
 

Apie šią kūrybinę akciją taip pat visuomenę informuoja Lietuvos mokslininkų laikraštis „Mokslo Lietuva“, žurnalas „Mokslas ir gyvenimas“, laikraštis „Studentų era“ (www.studentuera.lt) bei Vilniaus pedagoginis universitetas (www.vpu.lt).