Skelbimai

PASKELBTOS 2013 METŲ VASAROS EKSPEDICIJOS

2013 m. kovo 5 d. „Versmės“ leidyklos svetainėje paskelbtas 2013 metais leidyklos numatomų surengti kompleksinių lokalinių tyrimų ekspedicijų sąrašas.

Kviečiame dalyvauti!

2013 03 13

 


DAUGPILYJE PRISTATYTI LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI

Mjr. G.Jakštys ir Daugpilio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto doktorantės varto „Lietuvos valsčių“ serijos monografiją

„Versmės“ leidyklos neetatinis bendradarbis, Lietuvos generolo Jono Žemaičio karo akademijos Karo mokslų instituto Karo istorijos centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Manvydas Vitkūnas ir šio centro viršininkas mjr. Gintautas Jakštys viešėjo Daugpilyje, kur sausio 24–25 dienomis dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „XXIII moksliniai skaitymai“ („XXIII Zinātniskie lasījumi“). Ši humanitarinių mokslų srities konferencija, jau daugelį metų rengiama Daugpilio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto, tradiciškai suburia istorikus bei filologus iš Rytų, Vidurio bei Šiaurės Europos šalių (Latvijos, Lietuvos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos), taip pat sulaukia svečių iš tolimesnių kraštų. Šiemet konferencijoje dalyvavo mokslininkai ir iš JAV, Didžiosios Britanijos, Gruzijos, Japonijos, Taivanio.

Dr. M.Vitkūnas ir mjr. G.Jakštys dirbo konferencijos istorijos sektoriuje „Šaltiniai ir žmonės“ („Sources and People“), kur skaitė mokslinius pranešimus. Abu istorikai taip pat dalyvavo Latgalos tyrimų instituto direktoriaus prof. dr. Henriko Somo (Henrihs Soms) surengtame moksliniame seminare „Lokalinės istorijos tyrimai“. Šiame seminare dalyvavo Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos atstovai, kurie pristatė jų šalyse vykdomus lokaliosios istorijos tyrimus.

Didelio užsienio kolegų dėmesio sulaukė dr. M. Vitkūno pranešimas apie „Lietuvos valsčių“ leidinių seriją bei elektroninį serialinį leidinį „Lietuvos lokaliniai tyrimai“. Tokios apimties kryptingi lokalinių tyrimų darbai, kolegų žiniomis, kaimyninėse šalyse nėra atliekami – dažniausiai leidžiamos pavienės knygos apie atskirų vietovių istoriją. Į „Lietuvos valsčių“ serijos projektą šiek tiek panašus yra tik Baltarusijoje vykdomas projektas „Knyga „Atmintis“ („Кніга „Памяць“). Pagal šį projektą beveik kiekvienam Baltarusijos rajonui yra išleistos lokalinės istorijos knygos, parengtos autorių kolektyvų. Tiesa, šiose knygose pagrindinis akcentas paprastai tenka Antrojo pasaulinio karo įvykiams, o kiti istorijos tarpsniai būna nušviesti labai nevienodai.

Užsienio kolegos uždavė nemažai klausimų apie „Versmės“ leidyklos veiklą, domėjosi finansavimo šaltiniais, autorių kolektyvų būrimo principais ir buvo labai nustebinti, sužinoję, jog toks didžiulis darbas Lietuvoje yra vykdomas ne valstybinės institucijos, bet privataus asmens, „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo iniciatyva.

Kaimyninių šalių istorikams taip pat buvo trumpai pristatyti kiti Lietuvoje vykdomi lokalinių tyrimų projektai, kuriuos inicijuoja muziejai, savivaldybės, kraštiečių klubai ir privatūs asmenys.

Tarp kitų leidinių buvo pristatytas ir karinės paskirties teritorijos Vilniuje, Antakalnyje, lokalus istorinis tyrimas, atliktas mjr. G. Jakščio ir LKA docentės dr. Nijolės Janulaitienės – 2010 m. išleista knyga „Nuo Sapiegų rezidencijos iki Lietuvos karo akademijos“.

Manvydas Vitkūnas

Latgalos tyrimų instituto direktoriaus prof. dr. Henriko Somo rankose „Gruzdžių“ monografijos tomas – viena iš „Lietuvos valsčių“ serijos knygų Dr. M. Vitkūnas kolegoms iš kaimyninių kraštų pristatė „Lietuvos valsčių“ leidinių seriją bei elektroninį serialinį leidinį „Lietuvos lokaliniai tyrimai“.

Manvydo Vitkūno ir Valerijaus Nikulino (Rusija) nuotraukos

2013 02 18


SUSITARTA LIETUVIŠKAI IŠLEISTI NAUJAUSIĄ PIETRO UMBERTO DINI KNYGĄ

Pizos universiteto profesorius Pietro Umberto Dini „Versmės“ leidykloje

2012 m. rugsėjo 20 d. leidykla sulaukė žymaus mokslininko baltisto, puikiai kalbančio lietuviškai prof. Pjetro Umberto Dinio (Pietro Umberto Dini) vizito.

Pjetras Umbertas Dinis – Pizos universiteto profesorius, Baltų filologijos katedros prie Kalbotyros departamento vedėjas. Vilniaus universiteto garbės daktaras, Lietuvos, Latvijos ir Getingeno mokslo akademijų užsienio narys. 2002 m. už nuopelnus lituanistikai jam įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius. P. U. Dinis – kelių mokslo ir kultūros žurnalų redakcijos kolegijos narys; leidžia plataus profilio baltistinį žurnalą „Res Balticae“. 2007 m. jam skirtas festivalio „Poezijos pavasaris“ prizas už lietuvių poezijos vertimus, tais pačiais metais jis tapo Šv. Jeronimo premijos lietuvių literatūros vertėjui laureatu. Iš lietuvių į italų kalbą jis išvertė ir išleido keliolika lietuvių literatūros vertimų knygų, tarp jų – J. Marcinkevičiaus „Mažvydą“, žemininkų V. Mačernio, A. Nykos-Niliūno, H. Nagio, K. Bradūno, J. Kėkšto poezijos rinktinę „La nostalgia dei terrestri“, šiuolaikinių lietuvių rašytojų apsakymų rinktinę „Altre voci. Nove narratori lituani del secondo Novecento“ ir kt.

Svarbiausias P. U. Dini veikalas – „Baltų kalbos“ (italų kalba „Le lingue baltiche“ 1997 m., lietuvių ir latvių kalba 2000 m., rusų kalba 2001 m.), o naujausias – 2010 m. Italijoje pasirodžiusi knyga „Aliletoescur: Linguistica baltica delle origini“ (Livorno: Books & Company). Knygos išleidimą parėmė Vydūno fondas (Vydunas Youth Fund, Inc., Lemont, USA), tuometinis Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, taip pat prisidėjo Italijos kultūros institutas Vilniuje.

Rugsėjo 20-ąją leidykloje profesorius Dinis ir leidyklos vadovas Petras Jonušas susitarė dėl knygos „Aliletoescur: Linguistica baltica delle origini“ išleidimo lietuvių kalba. Buvo aptartas knygos vertėjo klausimas. Garbingą svečią atlydėjusi Lietuvių kalbos instituto direktorės pavaduotoja mokslo reikalams, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narė prof. habil. dr. Grasilda Blažienė sutiko būti veikalo lietuviškos versijos atsakingąja redaktore.

Knygos apimtis originalo kalba – daugiau nei 800 puslapių, todėl jos vertimo ir rengimo darbas užtruks. Mokslinis darbas lietuvių kalba bus skiriamas ir naudingas visiems lietuvių kalba skaitantiems pasaulio baltistams.

Vieno iš naujesnių apdovanojimų proga Lietuvos mokslininkų laikraštyje „Mokslo Lietuva“ buvo publikuotas Gedimino Zemlicko pokalbis su P. U. Dini, kurį galite pasiskaityti svetainėje www.mokslasplius.lt: 1 dalis, 2 dalis, 3 dalis.

2012 09 21


LIETUVOS LOKALINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ 10-METĮ ĮPRASMINO 100 LAUKO TYRIMŲ EKSPEDICIJŲ IR 200 MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ

Elektroninio serialinio mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visatekstėje interneto svetainėje www.llt.lt 2012 m. liepos 16 d. paskelbtas jubiliejinis 200-asis mokslinis straipsnis – archeologo, prof. habil. dr. Mykolo Michelberto „Daujėnų pilkapynas“, parašytas serijos monografijai „Daujėnai“.

Nuoširdžiai dėkodami visiems autoriams, talkininkams ir skaitytojams, maloniai kviečiame domėtis Lietuvos lokalinių tyrimų naujienomis, o mokslininkus, bakalaurus, magistrantus ir doktorantus būti aktyviais skaitytojais, dalyvauti kasmetėse ekspedicijose, rašyti mokslinius straipsnius.

Maloniai laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų, kurie padėtų gerinti tiek pačius Lietuvos lokalinius tyrimus, tiek ir jų rezultatų publikavimą, taip pat maloniai kviečiame Jums patogiu laiku apsilankyti „Versmės“ leidykloje, kur galėsime betarpiškai pabendrauti, atsakyti į visus rūpimus klausimus, susitarti dėl ateities planų.

 

 

2012 07 16


MOKSLO DARBŲ KOMISIJOJE – DVIDEŠIMTASIS NARYS

 2012 m. birželio 13 d. „Versmės“leidykloje lankėsi biomedicinos mokslų daktaras Darius Stončius. Jaunas ir veržlus Gamtosaugos projektų vystymo fondo ekspertas sutiko papildyti „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų komisijos narių būrį ir tapo dvidešimtuoju jos nariu. Dr. D. Stončius kuruos mokslinius biologijos srities straipsnius.

Tikimės, kad „Lietuvos lokalinių tyrimų“ leidinyje išvysime ir paties dr. D. Stončiaus publikacijų.

Nuoširdžiai linkime sėkmingo ir svaraus darbo.

2012 06 14


APIE 2012 M. VASAROS LOKALINIŲ TYRIMŲ EKSPEDICIJAS INFORMUOJA GRAŽUS BŪRYS LEIDINIŲ

Rengdamasi jau 14 metus vykdomoms lokalinių tyrimų ekspedicijoms į leidyklos leidžiamos „Lietuvos valsčių“ serijos aprašomas vietoves, šiemet perkopusioms 100 ekspedicijų ribą, „Versmės“ leidykla apie jas plačiai informavo mokslo institucijas, visuomenę. Informaciniai laiškai-kvietimai į leidyklos 2012 m. vasaros ekspedicijas bei plakatai-kvietimai su kalendoriniu ekspedicijų sąrašu buvo išsiųsti leidiniams „Mokslo Lietuva“, „Voruta“, „Valstiečių laikraštis“, „Ūkininko patarėjas“, „Nemunas“, „XXI amžius“, „Lietuvos aidas“, „Atgimimas“, Vilniaus, Lietuvos edukologijos, Vytauto Didžiojo, Šiaulių ir Klaipėdos universitetų laikraščiams, Vilkaviškio rajono laikraščiui „Santaka“.

Taip pat ši informacija buvo pateikta Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros ir tautosakos, Istorijos institutams, Gamtos tyrimo centrui.

2012 m. gegužės 3 d. laikraščio „Voruta“ interneto svetainėje www.voruta.lt išspausdintas straipsnis „Kviečia 2012 metų lokalinių tyrimų ekspedicijos“.

2012 m. gegužės 17 d. laikraštyje „Mokslo Lietuva“ išspausdintas straipsnis „Mokslininkai vasarą išsiruošia į ekspedicijas“.

Rašinys apie ekspedicijas „Monografijos prasideda nuo ekspedicijų“ 2012 m. gegužės 23 d. paskelbtas ir „Valstiečių laikraščio“ svetainėje www.valstietis.lt.

Taip pat informacija paskelbta svetainėse www.kasdien.lt, www.projects.5ci.lt.

Savaitraštis „XXI amžius“ 2012 m. birželio 1 d. publikavo straipsnį „Vasara – ekspedicijų metas“.

Vilkaviškio rajono laikraštis „Santaka“ 2012 m. birželio 5 d. publikavo straipsnį „Ekspedicijų rengėjai tikisi gyventojų pagalbos“.

„Ūkininko patarėjas”  2012 m. birželio 5 d. publikavo straipsnį „Ekspedicijų dalyviai braidžioja po kaimus“.

Laikraštis „Nemunas“ 2012 m. birželio 14–27 d. publikavo straipsnį „Vasara – ir ekspedicijų metas“.

Lietuvos edukologijos ir Šiaulių universitetų laikraščių redaktoriai pažadėjo straipsnius apie leidyklos ekspedicijas išspausdinti birželio mėnesį.

Informaciją apie ekspedicijas galima rasti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tinklalapyje www.lki.lt, taip pat Gamtos tyrimo centro tinklalapyje www.gamtostyrimai.lt.

Su „Versmės“ leidykla bendradarbiaujančių mokslininkų ir kitų autorių vardu nuoširdžiai dėkojame atsiliepusiems ir nemokamai paskelbusiems savo žiniasklaidos priemonėse šią svarbią informaciją apie Lietuvos lokalinių tyrimų ekspedicijas. Taip Jūs prisidėjote prie reikšmingų mokslo tyrimų organizavimo ir geologijos, geografijos, biologijos, archeologijos, istorijos, etnologijos, kalbotyros, tautosakos, sociologijos mokslo darbų atsiradimo. Šią padėką kartu su mokslo tyrimus skatinančių Jūsų leidinių pavadinimais bei vadovų pavardėmis taip pat paskelbsime išleidžiamose „Lietuvos valsčių“ serijos monografijose.

2012 06 06


KVIEČIAME DALYVAUTI EKSPEDICIJOSE

2012 m. vasarą „Versmės“ leidykla numato surengti 22 kompleksines lokalinių tyrimų šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspedicijas į rengiamų monografijų aprašomas vietoves. 

2012 04 18


SVEIKINOME DOC. DR. GINTAUTĄ ZABIELĄ 50-MEČIO PROGA

2012 m. gegužės 9 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje įvyko vakaras „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paminklai ir jų tyrinėjimai“, skirtas archeologo, Klaipėdos universiteto docento, humanitarinių mokslų daktaro Gintauto Zabielos 50 metų jubiliejui. Jubiliejiniame renginyje, kurį vedė valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas dr. Vykintas Vaitkevičius, sveikinimo žodį jubiliatui tarė Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė. Prof. hab. dr. Albinas Kuncevičius ir hab. dr. Vytautas Urbanavičius prisiminė gerbiamo jubiliato kelią į archeologiją. G. Zabiela kalbėjo apie naujųjų laikų įtvirtinimų tyrimus, kodėl neišleistas LDK įtvirtinimų atlasas, istorikas Tomas Baranauskas – apie LDK mūrines pilis XIV–XV a., archeologas Algirdas Žalnierius – apie Vidurio Lietuvos dvarų archeologinius tyrinėjimus.

Dr. G. Zabielą, kuris yra ir „Versmės” leidyklos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos pirmininkas, pasveikino ir „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio atsakingoji redaktorė Gabija Juščiūtė, istorikas, leidyklos redaktorius Virginijus Jocys. „Versmės“ leidyklos atstovai žymiam archeologui viso kolektyvo vardu padovanojo Rimanto Dichavičiaus fotoalbumą „Laisvės paženklinti“ ir padėkojo už asmeninį indėlį keliant „Lietuvos valsčių“ serijos mokslinių straipsnių lygį, ryžtą pačiam parengti monografiją apie savo gimtinę – buvusį Leliūnų valsčių.

2012 05 11


KONFERENCIJA

Kviečiame Jus į konferenciją „Mokslometrija: mokslo publikacija ir jos vertė“, kuri vyks 2012 m. balandžio 24 d. (antradienį) 9.00 val. Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Konferencijos tikslas – Lietuvos akademinę bendruomenę supažindinti su politikų strategija Lietuvos mokslo klausimais, su pasaulyje pripažintais universitetų reitingais ir jų sudedamosiomis dalimis; su greitai besikeičiančios mokslinės komunikacijos tendencijomis ir galimybėmis, kurias suteikia šiuolaikinės technologijos; su dabartine mokslo produkcijos vertinimo metodika ir jo rezultatais FBT moksluose; su Elsevier sukurtu ir Didžiojoje Britanijoje jau pradėtu naudoti mokslometrijos įrankiu ir jo taikymo galimybėmis; su citavimu ir kitais ypatumais socialiniuose ir humanitariniuose moksluose.

Prašome registruotis adresu: info@moksloperiodika.lt

2012 04 18


MOKSLO DARBŲ KOMISIJĄ SUSTIPRINO KALBOTYROS PROFESORĖ

2012 m. kovo 8 d. Lietuvių kalbos institute įvyko jo direktoriaus pavaduotojos mokslo reikalams profesorės Grasildos Blažienės ir „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo susitikimas, kurio metu buvo aptarti kalbotyros mokslinių straipsnių publikavimo leidyklos leidžiamame „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinyje klausimai.

Profesorė išsakė daug vertingų patarimų ir pasiūlymų, taip pat patvirtino savo sutikimą tapti Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos nare bei pagausinti mokslinių kalbotyros publikacijų tiek „Lietuvos valsčių“ lokalinių monografijų, tiek „Lietuvos lokalinių tyrimų“ tomuose.

Džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame žymiai filologei, nes šis gražus prisidėjimas prie lokalinių tyrimų yra ir labai svarbus mūsų leidyklos atliekamo darbo sustiprinimas, ir įvertinimas.

2012 03 12


MOKSLINĖJE KONFERENCIJOJE PRIIMTOS TRYS REZOLIUCIJOS

2012 m. sausio 26 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusi LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus, LMA Mokslininkų rūmų ir „Versmės“ leidyklos surengta mokslinė konferencija „XXI a. pradžios Lietuvos lokaliniai tyrimai šimtatomėje monografijų serijoje „Lietuvos valsčiai“: nuo kompleksinių lauko tyrimų ekspedicijų iki geologijos, geografijos, biologijos, botanikos, zoologijos, etnologijos, istorijos, archeologijos, kalbotyros ir sociologijos mokslo darbų“ sulaukė didelio mokslininkų dėmesio.
Konferencijoje pristatyta kolektyvinės monografijos „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 1-oji dalis.
Mokslinių tyrimų spausdinimą „Lietuvos valsčių“ serijoje apžvelgė jos sumanytojas „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas. Pranešimus apie mokslinių straipsnių archeologijos, istorijos, sociologijos, tautosakos, kalbotyros, geografijos ir kitomis temomis publikavimą skaitė Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos pirmininkas Klaipėdos universiteto doc. dr. Gintautas Zabiela, daugelio „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų sudarytojas Venantas Mačiekus, Lietuvos istorijos instituto dr. Žilvytis Šaknys, LMA narys emeritas prof. Romualdas Grigas, Vilniaus universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doc. dr. Artūras Judžentis, Lietuvos edukologijos universiteto doc. dr. Virginijus Gerulaitis, Lietuvos edukologijos universiteto habil. dr. Valentinas Baltrūnas, istorikė Vida Girininkienė, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos atsakingoji redaktorė Gabija Juščiūtė.
Kviečiame susipažinti su konferencijoje priimtomis rezoliucijomis:
Dėl pasirengimo Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir jam paminėti skiriamų darbų
Dėl Lietuvos lokalinės istorijos dėstymo bendrojo ugdymo mokyklose
Dėl Lietuvos archyvuose saugomų dokumentų kopijavimo palengvinimo

Gauti atsakymai:

LR Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriaus raštas Dėl rezoliucijų

LR Švietimo ir mokslo ministerijos raštas Dėl rezoliucijų

LR Švietimo ir mokslo ministerijos raštas Dėl rezoliucijos

2012 02 14


DŽIUGIAI SUTIKOME „LIETUVOS LOKALINIŲ TYRIMŲ“ MONOGRAFIJOS I DALĮ

2012 m. sausio 26 d. „Versmės“ leidykloje buvo išties neeilinė. Negalėjome atsidžiaugti į leidyklą iš Standartų spaustuvės atvežtais, dar dažais kvepiančiais pirmaisiais naujausios „Lietuvos valsčių“ serijos knygos – 1082 puslapių 21-osios serijos monografijos „LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI“ I dalies – egzemplioriais.

2012 01 26


KVIEČIAME DALYVAUTI MOKSLINĖJE KONFERENCIJOJE IR „LIETUVOS LOKALINIŲ TYRIMŲ“ MONOGRAFIJOS I DALIES PRISTATYME

Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus, LMA Mokslininkų rūmų ir „Versmės“ leidyklos rengiamoje mokslinėje konferencijoje „XXI a. pradžios Lietuvos lokaliniai tyrimai šimtatomėje monografijų serijoje „Lietuvos valsčiai“: nuo kompleksinių lauko tyrimų ekspedicijų iki geologijos, geografijos, biologijos, etnologijos, istorijos, archeologijos, kalbotyros, tautosakos ir sociologijos mokslo darbų“ ir mokslo darbų rinkinio – kolektyvinės monografijos „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 1-osios dalies pristatyme.
Konferencija skiriama mokslo darbų rinkinio – elektroninio serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 5-erių leidimo metų sukakčiai ir mokslinių Lietuvos lokalinių tyrimų „Lietuvos valsčių“ serijos dešimtmečiui.
Konferencija ir monografijos pristatymas vyks 2012 m. sausio 26 d. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje salėje, Gedimino pr. 3, Vilniuje.
Konferencijos pradžia 16 val.

 

2012 01 17


5-ERI „LIETUVOS LOKALINIŲ TYRIMŲ“ METAI. 2011 m. lapkričio 21 d. sukako 5-eri metai nuo elektroninio serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ ISSN 2029-0799 pirmojo straipsnio paskelbimo specializuotoje visatekstėje svetainėje www.llt.lt

Per 5 metus iš viso paskelbta 191 iliustruotas mokslinis straipsnis iš geologijos, geografijos, biologijos, archeologijos, istorijos, etnologijos, kalbos, tautosakos, sociologijos mokslo sričių, kurių bendra apimtis yra 3 374 psl.

Maloniai kviečiame domėtis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ naujienomis, o mokslininkus, bakalaurus, magistrantus ir doktorantus būti ne tik aktyviais skaitytojais, bet ir dalyvauti kasmetinėse ekspedicijose, rašyti šiam leidiniui.

2011 11 21


JUBILIEJAUS PROGA PASVEIKINOME AKADEMIKĄ ALGIRDĄ GAIŽUTĮ

2011 m. spalio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje Vilniuje buvo atidaryta Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko Algirdo Gaižučio aurorinė paroda „Gyvenimo akimirkų atspindžiai”, kurioje eksponuojamos monografijos, mokslo populiarinimo publikacijos, straipsniai, pranešimų tezės ir kiti darbai, atspindintys rektoriaus įvairiapusę pedagoginę, mokslinę, politinę ir visuomeninę veiklą. Išskirtinis parodos akcentas – rektoriaus gautų įvairių užsienio šalių universitetų garbės daktaro togų ekspozicija.

Sužinoję, kad parodos atidarymo diena sutampa su akademiko 70-ies metų jubiliejaus data, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas ir jos leidžiamo „Lietuvos lokalinių tyrimų“ rinkinio atsakingoji redaktorė Gabija Jusčiūtė atskubėjo pasveikinti garbingą „Lietuvos valsčių“ serijos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narį abiem šiomis progomis.

Apžiūrinėjant įspūdingą ekspoziciją, negalėjome atsistebėti akademiko kūrybingumu ir produktyvumu, o tarp daugelio leidinių parodos stende buvo malonu pamatyti ir mūsų dukterinės „Knygų kelio“ leidyklos išleistą J. Statkutės de Rosales knygą „Europos šaknys ir mes, lietuviai“, kuriai gerbiamas akademikas parašė gražų įžangos žodį.

Jubiliatui ir bendraminčiui simboliškai visos „Lietuvos valsčių“ serijos kūrėjų bendruomenės vardu padovanojome sieninį laikrodį, kuris primintų gražius prabėgusius metus bei ateity dar laukiančius atlikti didžius darbus ir gražius sumanymus, kurių linkime ir tikime bus daug.

2011 10 20


VYKS SEMINARAS

2011 m. lapkričio 9 d., trečiadienį, nuo 10.00 iki 13.00 Lietuvos mokslo akademijos Mažojoje salėje vyks seminaras „Mokslo žurnalų leidybos aspektai: citavimas ir plagijavimas”.

Seminaro darbotvarkė: 

1. Mokslo žurnalų citavimas. James Hardcastle, Journals Market Reseacher, Taylor and Francis
2. Apklausos „Plagijavimo prevencija mokslo žurnalų leidyboje“ rezultatai ir CrossCheck galimybės. Eleonora Dagienė, LMPA valdybos pirmininkė, VGTU leidyklos direktorė
3. Klausimai, atsakymai, diskusijos
4. Darbo grupės, kuri parengs Lietuvos mokslo žurnalų etikos deklaracijos tekstą ir nuostatus, sudarymas.

Dalyvius prašome registruotis el. paštu vadyba@moksloperiodika.lt

2011 10 07


LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS KVIEČIA Į „VERSMĖS“ EKSPEDICIJAS. Informaciją apie „Versmės“ leidyklos 2011-aisiais rengiamas autorių mokslininkų lokalinių tyrimų ekspedicijas paskelbė Lietuvos žemės ūkio universitetas tinklalapyje http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/38617/.

2011 07 04


KVIEČIAME DALYVAUTI EKSPEDICIJOSE. 2011 m. vasarą „Versmės“ leidykla numato surengti 21 kompleksinę lokalinių tyrimų šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspediciją į rengiamų monografijų aprašomas vietoves. 

2011 06 16


„LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI“ – LIETUVOS MOKSLO ŽURNALŲ KATALOGE. „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ įtraukti į Lietuvos mokslo žurnalų katalogą (ISBN 978-609-95241-0-8), kurį išleido Lietuvos mokslo periodikos asociacija.

2011 02 01


„LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI“ – DUOMENŲ BAZĖJE IndexCopernicus. „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ įtraukti į tarptautinę duomenų bazę IndexCopernicus http://www.journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5797 .

2010 12 22


VYKS KONFERENCIJA. 2010 m. gruodžio 11 d. vyks Lietuvos mokslininkų sąjungos organizuojama konferencija „Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas: istorija, tendencijos ir perspektyvos“, kurioje bus svarstomi šie klausimai: 

  • Kokia yra šiuolaikinė mokslo darbų publikavimo sistema ir jos tikslai?
  • Ar pakankamas mokslo publikacijų prieinamumas?
  • Ar turime priemonių mokslo darbų publikacijų nuosavybės teisėms suvaldyti ar paveikti?
  • Kas lemia ir kaip vertinti mokslo darbų kokybę?
  • Ar pakankamai gerai veikia dabartinė mokslo darbų recenzavimo sistema?
  • Ar gali mokslo politikos svertai paveikti mokslo darbų kokybę?

Plačiau apie konferenciją skaitykite adresu: http://lms.lt/?q=lt/node/2564 

2010 12 10


4-ERI „LIETUVOS LOKALINIŲ TYRIMŲ“ METAI. 2010 m. lapkričio 21 d. sukako 4-eri metai nuo elektroninio serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ ISSN 2029-0799 pirmojo straipsnio paskelbimo specializuotoje visatekstėje svetainėje www.llt.lt

Per 4 metus iš viso paskelbta 180 iliustruotų mokslinių straipsnių iš gamtos (geologijos, geografijos, biologijos), archeologijos, istorijos, etnologijos, kalbos, tautosakos, sociologijos, kurių bendra apimtis yra 3 138 psl., t. y.  vidutiniškai 45 straipsniai ir 800 psl. per metus.

Maloniai kviečiame domėtis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ naujienomis, o mokslininkus, bakalaurus, magistrantus ir doktorantus būti ne tik aktyviais skaitytojais, bet ir dalyvauti kasmetinėse ekspedicijose, rašyti šiam leidiniui.

2010 11 22


VILNIAUS PEDAGOGINIAM UNIVERSITETUI – 75

2010 m. lapkričio 19 d. vyko Vilniaus pedagoginio universiteto 75-mečio  iškilmės. Džiaugėmės šios gražios sukakties proga „Versmės” leidyklos „Lietuvos valsčių” serijos ir „Lietuvos lokalinių tyrimų” rinkinio kolegų ir bendradarbių vardu galėję nuoširdžiai pasveikinti universitetą ir jo rektorių akademiką Algirdą Gaižutį. Gerbiamam rektoriui, kuris yra ir mūsų Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narys, padovanojome įrėmintą dailininkės O. Liugailienės sukurtą proginį sveikinimą ir naujausią – 18-ąją „Lietuvos valsčių“ serijos monografiją „Endriejavas“ su tokia dedikacija: 

Akademikui Algirdui Gaižučiui,
Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriui,
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos nariui

„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų rengėjų, leidėjų ir rėmėjų bendruomenė, būdama įsitikinusi, kad didžiausias padėkos ir pagarbos ženklas mūsų garbingai Tėvynei yra ne tik ir ne tiek didesnių ar mažesnių akmenų ar mūrų statymas, bet, pirmiausia, atminties išsaugojimas ir perdavimas ateities kartoms, dėkoja už mūsų darbų palaikymą bei ilgametį bendradarbiavimą ir dovanoja Jums šią monografiją – mums brangaus protėvių krašto atminimo įamžinimą, vieną būsimos gal net kelių šimtų tomų serijos knygų – dalelę mūsų Tėvynei skirto rašto paminklo – leidinių serijos, garsinančios ir įamžinančios valstybę, jos pakilimus ir nuosmukius, visų Lietuvos kraštų tūkstantmetės istorijos ir kultūros paveldo klodus, didžius ir paprastus žmones, jų darbus ir žygdarbius.

Vilniaus pedagoginio universiteto 75-mečio proga –
pagarbiai, Petras Jonušas,
„Lietuvos valsčių“ serijos leidėjas

Vilnius, 2010 m. lapkričio 19 d.

2010 11 22


BAIGĖME 2-US METUS TRUKUSĮ LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI SKIRTĄ PILIETINĮ RENGINĮ

Nors Lietuvos tūkstantmetį minėjome pernai, 2009-aisiais„Versmės” leidyklos ir „Lietuvos lokalinių tyrimų“ leidinio Lietuvos tūkstantmečiui paminėti ir įprasminti skirta pilietinė iniciatyva „Pažink Tūkstantmetį mininčią, bet vis dar nepažintą Lietuvą“ truko net iki praėjusio pirmadienio: nuo 2009 m. sausio 26 d. iki 2010 m. spalio 18 d., kartą per savaitę – kiekvieną pirmadienį dienos šviesą išvysdavo vis nauja mokslinė Lietuvos lokalinių tyrimų publikacija. Per šį beveik 2 metų laikotarpį iš viso paskelbėme 91 mokslinį straipsnį, iš jų 10 gamtos, 11 archeologijos, 32 istorijos, 17 etnologijos, 17 kalbos, 3 tautosakos, 1 sociologijos mokslo sričių. 2010 11 26


STRAIPSNIAI SKELBIAMI KARTĄ PER MĖNESĮ

Maloniai informuojame, kad nuo 2010 m. lapkričio mėnesio, kuomet minėsime jau 4-ąsias “Lietuvos lokalinių tyrimų” leidinio metines, pradedame naują mokslinių straipsnių skelbimo etapą. Nauji moksliniai straipsniai interneto svetainėje www.llt.lt bus skelbiami kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmąjį pirmadienį.

Rašykite mums – maloniai lauksime naujų straipsnių „Lietuvos lokalinių tyrimų“ rinkiniui iš gamtos (geologijos, geografijos, biologijos), archeologijos, istorijos, etnologijos, kalbos, tautosakos ar sociologijos mokslinių sričių.

2010 10 26


RENGIAMA SPAUDAI „LIETUVOS LOKALINIŲ TYRIMŲ“ DAUGIATOMĖ MONOGRAFIJA

Spaudai rengiamas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Lietuvos lokalinių tyrimai“ 1-asis tomas (1-oji dalis) bus tokio paties pavidalo ir apimties, kaip ir kitų serijos monografijų (apie 1000–1400 p.). Jame numatoma skelbti pačius pirmuosius visų serijos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo sričių mokslinius straipsnius, parašytus „Lietuvos valsčių“ serijai. 2-ajame ir vėlesniuose tos pačios monografijos tokios pačios apimties tomuose (tęsiniuose) bus chronologiškai spausdinami visi vėliau parašyti ir elektroniniame serialiniame leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ ISSN 2029-0799 svetainėje www.llt.lt skelbti straipsniai.

Anksčiau buvo pradėti spausdinti atskiri dalykiniai lokalinių tyrimų rinkiniai, tačiau išleidus du pirmuosius – „Gamta“ (2002–2005. T. 1(1), 2006 08 11, Vilnius, Versmė), ir „Archeologija“ (2002–2005. T. 1(2), 2007 03 29, Vilnius, Versmė), vėliau apsispręsta dalykinių rinkinių nebeleisti.

2010 10 25


PARENGTA NAUJA MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBŲ VERTINIMO METODIKA

2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino pakoreguotą Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodiką (žr. http://www.smm.lt/smt/docs/mdvm.pdf).

2010 07 12


KVIEČIA BIOGRAFIJŲ KONKURSAS

Ar kada susimąstėte, kad kiekvieno žmogaus gyvenimo istorija yra labai svarbi visos šalies istorijos dalis? Šiemet minimi du atkurtos nepriklausomybės dešimtmečiai mus tarytum skatina trumpam atsigręžti, prisiminti ir apmąstyti šią bei ankstesnę savo praeitį. Kiekvieno mūsų tos praeities patirtis yra labai svarbi, unikali ir vertinga. Todėl Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas ir „Versmės“ leidykla visus Lietuvos gyventojus maloniai kviečia rašyti savo gyvenimo istorijas 2010 m. liepą prasidedančiam biografijų konkursui „Mano ir mano artimųjų likimas istorijos vingiuose“. Apie šį konkursą informuoja dienraštyje „Lietuvos žinios“ liepos 10 ir 17 d. spausdinami skelbimai <...> 

2010 07 12


„UNIVERSITAS VILNENSIS“ KVIEČIA Į „VERSMĖS“ EKSPEDICIJAS

Informaciją apie „Versmės“ leidyklos 2010-aisiais rengiamas autorių mokslininkų lokalinių tyrimų ekspedicijas paskelbė Vilniaus universiteto laikraštis „Universitas Vilnensis“ 2010 m. birželis Nr. 3 (1701). 

2010 06 30


VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS KVIEČIA Į „VERSMĖS“ EKSPEDICIJAS

Informaciją apie „Versmės“ leidyklos 2010-aisiais rengiamas autorių mokslininkų lokalinių tyrimų ekspedicijas paskelbė Vilniaus pedagoginio universiteto interneto svetainė 

http://www.vpu.lt/News.aspx?CategoryID=1&NewsID=263&Mode=2

2010 06 30


„LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI“ – ELEKTRONINIŲ IŠTEKLIŲ ARCHYVE

2010 m. gegužės 26 d. elektroninis serialinis leidinys „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ ISSN 2029-0799 yra įtrauktas į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Viešos prieigos elektroninių išteklių archyvą (http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/istekliai.jsp).

2010 05 26


KVIEČIAME DALYVAUTI 2010 M. EKSPEDICIJOSE

2010 m. vasarą „Versmės“ leidykla numato surengti 7 kompleksines lokalinių tyrimų, 1 parengiamąją, ir 1 archeologinių kasinėjimų  „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspedicijas į naujai pradėtų rengti monografijų aprašomas vietoves. 

2010 04 22


LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI SKIRTA KONFERENCIJA

2009 m. liepos 3 d. Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje, Gedimino pr. 3, Vilniuje, vyko „Versmės“ leidyklos, Vilniaus pedagoginio universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus rengta TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „Lietuvos tūkstantmetis ir lokalioji istorija“. <...>

2009 07 03


KVIEČIA LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI SKIRTA MOKSLINĖ PILIETINĖ INICIATYVA

2009 m. sausio 26 d. prasidėjo Lietuvos Tūkstantmečiui skiriama „Versmės“ leidyklos ir „Lietuvos lokalinių tyrimų“ leidinio mokslinių straipsnių publikavimo ir visuomenės švietimo pilietinė iniciatyva „Pažink Tūkstantmetį mininčią, bet vis dar nepažintą Lietuvą“: kiekvieną Tūkstantmečio pirmadienį paskelbiamas visuomenei dovanojamas naujas Tūkstantmečiui skirtas mokslinis Lietuvos lokalinių tyrimų straipsnis iš gamtos (biologijos, geografijos, geologijos), archeologijos, istorijos, etnologijos, kalbos, tautosakos ar sociologijos.

Šis projektas bus tęsiamas ir 2010-aisiais.

2009 01 26


Akademinę bendruomenę maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos lokalinių tyrimų KŪRYBINĖJE AKCIJOJE.

2009 01 08