Sociologija / Sociology
LLT:2010-25/3-162/SL

2010 06 21

Irena Šutinienė. Adaptacija istorinių lūžių sąlygomis: sovietmečio pradžia ir pabaiga Panemunėlio žmonių autobiografiniuose pasakojimuose
/PANEMUNĖLIS // Santrauka / Summary

Adaptation under the conditions of historical turning points: the beginning and end of the Soviet period in the narrations by Panemunėlis people

 

 

LLT:2007-45/2-67/SL

2007 09 05

Antanas Čiužas. Laukuvos gimnazija: vertybių paieškos sociologiniu požiūriu
/LAUKUVA I dalis // Summary
The gymnasium of Laukuva: the search for values from sociological viewpoint

 

LLT:2007-44/1-66/SL

2007 09 05

Valentina Ratkevičienė. Laukuvos ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos
/LAUKUVA I dalis // Summary
The conditions of Laukuva farmers life and activities