Santrauka

Laidotuvių papročiai Jūžintų apylinkėse (XX a. vidurys–XXI a. pradžia)

Rimutė Garnevičiūtė

Straipsnyje analizuojama katalikiškų laidotuvių apeiginių papročių Jūžintų valsčiaus teritorijoje kaita ir galimos jos priežastys nuo XX a. vidurio iki XXI a. pradžios. Pagrindinis straipsnio duomenų šaltinis – nauja lauko tyrimų medžiaga. Laidotuvių tradicijos pokyčiai buvo nulemti gyvenimo reikmių, istorinių bei socialinių ekonominių sąlygų. Papročių kaitą ir kai kurių jų laipsnišką nykimą XXI amžiaus pradžioje lemia laidotuvių erdvės persikėlimas į nuomojamas patalpas Rokiškio mieste. Bendruomenės dalyvavimą mirusiojo palydėjime užtikrina nepakitusios laidojimo apeigos Jūžintų bažnyčioje.