Santrauka

Trumpa, bet turtinga Skaudvilės kredito kooperacijos istorija (1920–1949)

Vladas Terleckas

Straipsnyje atkurta kredito kooperacijos Skaudvilės valsčiuje istorija. Tyrimas atliktas pagal naujausius pirminius šaltinius.

Kredito kooperacijos judėjimas valsčiuje prasidėjo ir atsirado pirmosios kredito įstaigos tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Iš pradžių vienu metu Skaudvilėje veikė trys kredito kooperatyvai – Žydų liaudies bankas, Ūkininkų sąjungos smulkaus kredito bankas ir smulkaus kredito draugija „Parama“. 1930 m. dėl patirtų nuostolių buvo likviduotas Ūkininkų sąjungos smulkaus kredito bankas. 1931–1935 m. ūkio krizės sunkumų neatlaikė ir „Parama“. 1937 m. ji turėjo prisijungti prie Batakių valsčiaus ūkininkų taupomosios skolinamosios kasos (TSK). Sėkmingiausiai Skaudvilėje veikė Žydų liaudies bankas.

Straipsnyje išnagrinėta šių kredito įstaigų veikla, išsiaiškintos jos tendencijos ir vadovų pavardės.

1941 m. Batakių–Skaudvilės TSK priverstinai buvo pertvarkyta pagal sovietinius įstatus, dėl to iš esmės neteko kooperatinio statuso, buvo pavadinta žemės ūkio kredito draugija. 1947 m. Batakių–Skaudvilės žemės ūkio kredito draugija buvo išskaidyta į dvi savarankiškas draugijas. Teikė daugiausia ilgalaikes paskolas galvijams pirkti, pastatams statyti.

Pradėjus ištisinę žemės ūkio kolektyvizaciją, 1949 m. pabaigoje valdžios sprendimu Skaudvilės žemės ūkio kredito draugija buvo likviduota.