Santrauka

Istoriniai Stakliškių šaltiniai

Raimonda Ragauskienė

Remiantis pirminiais rankraštiniais ir spausdintais šaltiniais (Lietuvos Metrika, Kauno pavieto teismų knygos ir kt.) bei įvairiakalbe istoriografija, mokslinėje studijoje chronologiniais teminiais pjūviais aptariama Stakliškių miestelio raida nuo pirmųjų paminėjimų rašytiniuose istorijos šaltiniuose XIV a. pab. iki XVIII a. pab. Didžiausias dėmesys joje skiriamas dvaro, miestelio ir bažnyčios raidai XVI–XVIII a. analizuoti. Ji atskleidžiama per dvaro, miestelio, valdos laikytojus (aptariami jų ryšiai su valda, skelbiami sąrašai) ir per bažnyčios istoriją. Taip pat aptariama valdos teritorinės administracinė priklausomybės kaita.