Santrauka

Užpalių religiniai paminklai

Jolanta Zabulytė

Straipsnyje pirmą kartą išsamiai aptariami Užpalių valsčiaus religiniai paminklai: metaliniai lieti, kalti ir vamzdiniai kryžiai, mediniai stogastulpiai, koplytstulpiai ir jų šiuolaikinės interpretacijos, mediniai kryžiai. Religiniai paminklai apžvelgiami istorinės raidos aspektu, t. y. nuo seniausių XIX a. vidurio-pabaigos pavyzdžių iki paskutiniais metais pastatytų paminklų, analizuojama jų forma, dekoro motyvai, pateikiamos kaltų kryžių dekoro ir akmeninių postamentų formų lentelės. Atlikus tyrimą prieita išvados, kad Užpalių valsčiaus senieji paminklai atspindi Rytų Aukštaitijai ir Utenos kraštui būdingus bruožus, o nuo XX a. II pusės pastatyti paminklai savitai pratęsia buvusias tradicines formas, kartu iliustruoja ir naujas šiuolaikinės Lietuvos kryždirbystės tendencijas.