Santrauka

Veprių krašto dvarų sodybų ir sakralinių pastatų architektūra

Marija Rupeikienė

Veprių valsčiaus dvarų sodybų ir sakralinių statinių bei parapijos trobesių architektūra kompleksiškai tyrinėta pirmą kartą. Veprių krašte dvarų sodybų fragmentų galima aptikti Vepriuose ir Sližiuose. Sakraliniai pastatai stovi Vepriuose, Sližiuose ir Upninkuose. Autentiškų Veprių dvaro sodybos pastatų fragmentų iki šių dienų liko nedaug. Sprendžiant iš formų, autentiškas yra medinis pastatas, kurio akmenų cokolis primena XIX a. provincijos dvaruose naudotą mūro statybos techniką. Dvaro rūmų vakarų korpusas – reprezentacinės architektūros pavyzdys; jų statybos data nežinoma. Sližių dvaro rūmai autentiški, tačiau labai nugyventi. Jų formose persipina būdingi provincijos statiniams etniniai statybos bruožai su profesionalios architektūros detalėmis.

Pagrindiniai Veprių sakralinių pastatų komplekso statiniai išsidėstę šventoriuje. Čia stovi bažnyčia, varpinė, koplyčia, trys koplytėlės, koplytstulpiai bei kryžius; yra pažymėtos septynios Kryžiaus kelio stočių vietos. Bažnyčia ir koplytėlės – „plytų“ stiliaus, yra originalios architektūros. XXXV Kryžiaus kelio stoties koplytėlė buvo tarsi modulis, atkuriant nugriautąsias koplytėles. Varpinė – naujas metalo konstrukcijų statinys. 28 Kryžiaus kelio stotys išsidėsčiusios rytinėje ir pietrytinėje miestelio dalyje ir miškelyje, o viena barokinė koplytėlė stovi šiauriniame miestelio gale. Beveik visos atstatytos Kryžiaus kelio stočių koplytėlės sukurtos laikantis vieno pavyzdžio. Devynias Kryžiaus kelio stotis simbolizuojantys vartai taip pat neturi formų įvairovės. Visų kompozicija vienoda, šiek tiek skiriasi tik detalės. Sližių koplyčia tradicinių liaudiškų formų, o pagrindinio fasado architektūroje aiški klasicizmo stiliaus įtaka. Upninkų bažnyčios architektūra nevientisa, eklektinė. Eksterjere susipina ryškūs romantizmo stiliaus bruožai su primityvios liaudiškos architektūros elementais. Interjero erdvinė struktūra išspręsta originaliai, skliautais sujungiant mūrinę ir medinę pastato dalis. Varpinė tradicinės liaudiškos architektūros.

Ištyrus Veprių krašto dvarų ir sakralinių statinių kompleksų architektūrą, nustatyta, kad pripažintų kultūros paveldo objektų, turinčių didelę architektūrinę vertę (išskyrus barokinę Baro konfederacijos koplytėlę) nėra, tačiau tyrinėti statiniai yra įvairūs, daugelis jų turi originalių ar išskirtinių detalių.