Autoriai

Ona Aleknavičienė (1957 10 14, Marijampolė), filologė, humanitarinių mokslų daktarė (1999), Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: lietuvių rašomosios kalbos istorija, Mažosios Lietuvos raštija, istorija ir kultūra.

 

Adresas kontaktams:

Petro Vileišio g. 5, LT–10308, Vilnius, 

tel. (8 5) 263 7917, 

el. paštas aleknaviciene@lki.lt