Autoriai

Aleksandra Aleksandravičiūtė (1953 10 8 Vilnius) menotyrininkė, habilituota mokslų daktarė (2007), profesorė (2008), Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyr. mokslo darbuotoja, Lietuvos dailės akademijos profesorė. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: dailės istorija, dailės kritika, bažnytinis menas (altoriai, taikomoji dailė).

Pašto adresas / Address: Saltoniškių g. 58, LT–08105 Vilnius, tel. (8 5) 275 8662, el. paštas sakra@kfmi.lt