Autoriai

Rima Bakšienė dirba Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centre. 2001 m. apgynė disertaciją tema Šakių šnektos fonologinė sistema.

Kontaktai:

rima.baksiene@lki.lt 

Tel. (85)263 7772.