Autoriai

Baltrūnas Valentinas (1947 10 20 Grinkiškyje, Radviliškio r.), geologas, fizinių m. habil. daktaras (1998), Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, Instituto tarybos narys, Vilniaus pedagoginio universiteto Bendrosios geografijos katedros profesorius, kolektyvinių monografijų „Akmens amžius Pietų Lietuvoje“ (2001), „Ar tikrai Raigardas prasmego?“ (2001), „Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai“ (2003) sudarytojas ir bendraautoris, monografijų „Lietuvos pleistoceno nuogulų stratigrafinis skaidymas ir gretinimas (metodiniai klausimai)“ (anglų k., 2002), „Gamta kaip kultūros šaltinis“ (2003) autorius. Spaudoje paskelbė per 80 mokslinių ir tiek pat mokslo populiarinimo straipsnių. Pagrindinė mokslinių tyrimų kryptis – Lietuvos pleistoceno glacialinės nuogulos: jų sandara ir sudėtis, stratigrafija ir koreliacija. Pastaruoju metu dalyvauja vykdant šiuos projektus: „Lietuvos paskutiniojo apledėjimo nuogulų genetinių atmainų formavimosi ypatumai“, „Kultūrinio landšafto raida per 5 000 metų Virvytės, Minijos ir Varduvos aukštupiuose“.

 

Adresas kontaktams:

T. Ševčenkos g. 13, LT-03223 Vilnius, tel. +370 5 2104700,

faksas +370 5 2104695, el. paštas: baltrunas@geo.lt