Autoriai

Antanas Čiužas (1929 11 28 Kuktiškės Utenos aps.) ekonomistas, socialinių mokslų daktaras (1964). Skaitė pranešimus tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse konferencijose, buvo penkių temų vadovas ir vykdytojas, Lietuvos sociologų d-jos valdybos narys, filosofijos ir sociologijos instituto Mokslo tarybos narys. Jungtinės sociologijos mokslo krypties doktorantūros studijų ir habilitacijos priežiūros komisijos mokslinis sekretorius.