Autoriai

Jonas Drungilas (1978 01 24 Plungė) istorikas, Lietuvos istorijos instituto vyr. laborantas. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: socialinė LDK bajorijos istorija XVI–XVII a., Lietuvos magdeburginių miestų šaltiniai.

 

Kontaktai

Kražių 5, LT-01108 Vilnius, 

tel. (8 5) 262 6848 el. paštas johanes@delfi.lt