Autoriai

Rita Garškaitė (1956 Rokiškio r.), istorikė, Aleksandro Stulginskio universiteto Kultūrologijos ir filosofijos katedros vedėja, lektorė. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: Lietuvos sakraliniai paminklai.

Pašto adresas / Adress: Studentų g. 11-250, Akademijos mst., Kauno r., tel. (8 37) 752 323, el. paštas: rita.garskaite@asu.lt