Autoriai

Laura Geržotaitė (1984 Kaunas) baigė Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūrą ir įgijo filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį (2009), įstojo į jungtinę Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūrą (2012). Dirba Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje (nuo 2009). Mokslinio darbo sritys ir interesai: baltų kalbų arealiniai tyrimai, geolingvistika, dialektologija.

 

Pašto adresas / Adress: Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 26 38171, el. paštas: laura.gerzotaite@lki.lt