Autoriai

Joana Gruodytė baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (2003), Tarmių archyvo jaunesnioji mokslo darbuotoja (nuo 2002). Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: dialektologija, etnolingvistika ir kalbos duomenų bazių kūrimas.

Adresas kontaktams:
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
el. paštas: tarmes@lki.lt