Autoriai

Kanarskas Julius (1960 08 28 Jonavoje), istorikas, muziejininkas, Kretingos muziejaus istorijos skyriaus vedėjas. Mokslo tyrimo kryptys – Pajūrio krašto priešistorė; Kretingos istorinė raida XVI–XIX a. ir jos įtaka pajūrio regiono socialiniam ekonominiam gyvenimui.

Pagrindiniai svarbiausi darbai: str. „Kretingos dvaro parkas“, bendraautorė V. Marcevičienė (kn. „Istoriniai parkai ir sodai Lietuvoje: Europos paveldo dienos, 1999 m. rugsėjo 10–19 d.“, sudarytoja E. Kuncevičienė, redakcinės kolegijos pirmininkė D. Varnaitė, Vilnius, 1999); str. „Marijono Daujoto gyvenimas ir veikla Kretingoje“ (kn. „Lietuvos pajūrio smėlynų sutvirtinimas ir apželdinimas“, mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Marijono Daujoto 110-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga, sudarytojas Rimvydas Gabrilavičius, Kaunas, 2001); str. „Šiaurės vakarų Lietuvos senųjų laukų žvalgymai“, bendraautoriai A. Merkevičius, R. Nemickienė (kn. „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais“, Vilnius, 2005); str. „Iš prekybos ir verslo istorijos Kretingoje. Prekybos įtaka miesto istorinei raidai“ (kn. „Prekybos verslo plėtra integruojantis į ES“, respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Kretinga, Klaipėda, 2005); str. „Kretingos rajono kultūros paveldo objektai“ (kn. „Kretingos rajono kultūros paveldas“, sudarytojas Kęstutis Demereckas, Klaipėda, 2005). Laisvalaikio pomėgiai – fotografija.

 

Adresas kontaktams:

Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-79104 Kretinga, 

tel. +370 445 79039, faksas +370 445 77323,

el. paštas: kretingosmuziejus@takas.lt