Autoriai

Karmaza Bronislavas (1951 11 13 Gardino sr., Baltarusija), geologas, fizinių m. daktaras (1995), Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų skyriaus vyr. mokslo darbuotojas. Pagrindinė mokslinių tyrimų kryptis – Lietuvos pleistoceno limnoglacialinės nuogulos: jų sandara ir sudėtis, geologinis paveldas ir distancinių metodų panaudojimas kvartero nuogulų egzogeninių procesų, archeologinių stovyklų ir gyvenviečių tyrimams. Kolektyvinių monografijų „Akmens amžius Pietų Lietuvoje“ (2001), „Ar tikrai Raigardas prasmego?“ (2001), „Lietuvos gelmių raida ir ištekliai“ (2004) bendraautoris. Spaudoje paskelbė per 20 mokslinių publikacijų. Pastaruoju metu dalyvauja vykdant projektus „Lietuvos paskutiniojo apledėjimo nuogulų genetinių atmainų formavimosi ypatumai“ bei „Kultūrinio landšafto raida per 5 000 metų Virvytės, Minijos ir Varduvos aukštupiuose“.

 

Adresas kontaktams:

Geologijos ir geografijos institutas, T. Ševčenkos g. 13,

LT-03223 Vilnius, tel. +370 5 2104707, 8 686 80306,

faksas +370 5 2104695, el. paštas: karmaza@geo.lt