Autoriai

Vilma Karvelytė-Balbierienė – architektė, Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Kraštotvarkos centro jaunesnioji mokslo darbuotoja.