Autoriai

Kavoliutė Filomena (1957 10 14 Džiugų k., Jurbarko r.), geografė, fizinių m. daktarė (1998), Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentė. Skaito Lietuvos gamtinės geografijos, Lietuvos kraštovaizdžio, Lietuvos gamtos paveldo kursus geografijos, biologijos ir istorijos specialybės studentams, vadovauja ekogeografijos mokomajai lauko praktikai. Yra parengusi šioms praktikoms skirtą metodiką. Domisi ir tyrinėja Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio istorinę raidą, gamtinės aplinkos antropogeninę transformaciją. Šia tematika yra paskelbusi keliolika straipsnių, publikuotų „Geografijos“ ir „Geografijos metraščio“ leidiniuose.

 

Adresas kontaktams:

Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakultetas,

Geografijos ir kraštotvarkos katedra,

M. K. Čiurlionio g. 21/27, LT-03101 Vilnius,

tel. +370 5 2398287, el. paštas: filomena.kavoliute@gf.vu.lt