Autoriai

Klajumienė Dalia (1963 05 02 Vilniuje), dailės istorikė, humanitarinių mokslų menotyros krypties daktarė, 2002 m. apginta daktaro disertacija tema „XVIII a. – XIX a. pirmoje pusėje iliuziškai tapyti LDK bažnyčių ir sakralinių pastatų altorių retabulai“, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresn. mokslo darbuotoja. Pagrindinė mokslų tyrimo kryptis – LDK sakraliųjų statinių architektūra ir dailė XVI-XIX a., LDK baroko sienų tapyba, dailės paveldo apskaita ir apsauga. Pagrindiniai skelbti darbai: Monografijos – Tapyti altoriai (XVIII-XIX a. I p.): nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai, Vilnius, 2006 m. (VDA leidykla); XVIII a. sienų tapyba Lietuvos bažnyčių architektūroje, Vilnius, 2004 m. (VDA leidykla); Straipsniai Lietuvos moksliniuose leidiniuose – Kryžiaus kelio raiška Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ansamblio sienų tapyboje: išsaugojimo būtinybė / Meno istorija ir kritika. – T.1 [Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės], Kaunas: VDU leidykla, 2005 m. p. 74-81; Žemalės Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios interjero dekoras / Žemalė – D. Poškos gimtasis kraštas, VDA leidykla, Telšiai, 2006 m., p. 43-49; XVIII a. ant altorių išstatomos reikvijorių „galerijos“ / Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje, VDA leidykla, Vilnius, 2006 m., p. 59-93.

 

Adresas kontaktams:

Vilniaus dailės akademija, Dominikonų g. 15/1, LT-01131 Vilnius,

tel. +370 5 2123131, faksas +370 5 2123131,

el. paštas klajum@takas.lt