Autoriai

Povilas Krikščiūnas (1955 10 05 Berklainių k., Pasvalio r.), folkloristas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: folkloristikos istoriografija, tautosakos šaltinių rengimas spaudai, šiuolaikinis folkloras ir jo santykiai su tradicine tautosaka.

Kontaktai
Antakalnio g. 6, LT–10308 Vilnius, 
tel. (8 5) 262 4849, el. paštas povilas@llti.lt