Autoriai

Laurynas Kurila (1978 04 14 Vilniuje), archeologas, hum. m. dr. (2009), Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas, Archeologijos skyriaus vedėjas; Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius. Mokslo žurnalo „Lietuvos archeologija“ vyr. redaktorius. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: geležies amžius, Rytų Lietuvos pilkapių kultūra, laidojimo papročiai, priešistorinių visuomenių socialinių santykių tyrinėjimai, teoriniai tokių tyrinėjimų modeliai, bioarcheologija, archeologijos istorija.

Adresas kontaktams:
Lietuvos istorijos institutas
Archeologijos skyrius
Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
tel. +370652 12845
el. paštas: laurynas.kurila@istorija.lt