Autoriai

Kvizikevičius Linas (1967 09 28 Vilniuje), archeologas, istorikas, hum. m. dr. (2004 m.), Lietuvos istorijos instituto Miestų tyrimų skyriaus jaun. moksl. darbuotojas. Pagrindinė mokslo tyrimų kryptis – materialinės kultūros technologinių ir praktinių savybių vystymosi dinamikos ir socioistorinio proceso pažinimas. Tema – prekinių-piniginių santykių susiformavimas ir raida. Pagrindiniai skelbti darbai: str. „Falschgeld und Falschgeldfunde in Litauen vom 13. bis 17“ („Internationaler Numismatischer Kongress“, Berlin, 1997; „Akten-Proceedings-Actes“, II, Berlin, 2000, p. 1161–1165); „Die Entwicklung der Städte und Städchen in der Gegend um Memel (Panemunė) im Fürstentum Schamaiten“, Zusammenfassung der Doktorarbeit, Vilnius–Klaipėda, 2004; „Die Pfeifenwerkstatt des 17./18. Jahrhunderts in Vilnius“, Knasterkopf. Band. 18. 2005, p. 63–66, bendraautoriai A. Čivilytė ir S. Sarcevičius; „Klastotų popierinių pinigų cirkuliacija XIX a. II pusėje Vilniaus gubernijoje“, (kn. „Numizmatika“, Vilnius, 2006, t. 4–5, p. 125–152). Laisvalaikio pomėgiai – kelionės.

 

Adresas kontaktams:

Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius,

tel. +370 5 2612918, +370 686 22478, faksas +370 5 2611433,

el. paštas: kvizikevicius@istorija.lt