Autoriai

Laškovas Jevlampijus (1932 Rokiškyje), geologas, gamtos m. daktaras (1969), ilgametis Geologijos mokslinio tyrimo instituto darbuotojas. Specializavosi Pabaltijo ir Europos pietvakarinės dalies ordoviko sistemos stratigrafijos, litologijos, facijų, paleogeografijos, paleotektonikos, kolektorių ir naftingumo tyrimuose. Dalyvavo SEPT (1968–1980), UNESCO (1976–1986), Baltijos šalių (1980–1998) bendruose moksliniuose projektuose.

 

Adresas kontaktams:

Žirmūnų g. 78–30, LT-09124 Vilnius, tel. +370 5 2778703