Autoriai

Veronika Lileikienė (buv. Gvazdinskaitė) ( 1975 03 19 Klaipėdoje), Šv. Antano religijos studijų institute prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete studijavo religijos mokslus, 1997 m. įgijo Religijos mokslų bakalauro laipsnį. Toliau studijas tęsė Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete Socialinės pedagogikos specializacijoje, 1999 m. įgytas Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. 2006 m. apginta Humanitarinių mokslų (etnologijos) daktaro disertacija Vytauto Didžiojo universitete. Būdama Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė autorė dalyvauja ir skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, publikuoja straipsnius Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Mokslinių tyrimų sritis – religijos etnologija, kultūrinė ir socialinė antropologija.

Straipsniai moksliniuose recenzuojamuose periodiniuose Lietuvos leidiniuose, įtrauktuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą: Lileikienė V. Palangos ir Plungės lurdų kilmė ir apeiginė kultūra. Soter. 2001, 5(33), p. 73-84. [ISSN 1392-74-50]. (The Philosophers Index); Lileikienė V. Lietuvos lurdų kilmės istorija. Soter. 2003, 9(37), p. 295-311. [ISSN 1392-74-50]. (The Philosophers Index); Lileikienė V. Lietuvos lurdų (grotų) tipologiniai ypatumai. Krikščioniškosios vertybės moderniojoje visuomenėje. Tiltai. 2004, priedas nr. 25, p. 119-134. [ISSN 1648-3979]; Lileikienė. V. Inkaklių ir Kretingos lurdai kaip solidarumo skatinimo forma. Soter. 2004, 13(41), p. 177-188. [ISSN 1392-74-50]. (The Philosophers Index); Lileikienė. V. Žemaitijos lurdų apeiginės kultūros sąsajos ir skirtumai. Lietuvių katalikų mokslo akademijos XIX Suvažiavimo darbai. 2005, t. 19, LKMA Metraščio priedas II knyga, p. 657-671.[ISSN 1392-0499].

 

Adresas kontaktams:

Tel. +370 65208105

El. paštas: veronika.lileikiene@yahoo.de