Autoriai

Vitalija Maciejauskienė (1945 06 14 Marijampolė) filologė, kalbotyrininkė, habilituota mokslų daktarė (1994), profesorė, Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: lietuvių onomastika: asmenvardžių tyrimas (antroponimika), vietovardžių tyrimas (toponimika). 

Pašto adresas / Adress: 
Petro Vileišio g. 5, 
LT–10308, Vilnius, 
tel. (8 5) 263 8171, 
el. paštas: vitalijam@lki.lt