Autoriai

Malinauskas Zigmas (1941 06 24 Rimženčių k., Šilutės r.), geologas, fizinių m. daktaras (1981), ilgametis Geologijos mokslinio tyrimo instituto (dabar Geologijos ir geografijos institutas) darbuotojas. Tiria kvartero sistemos paviršinių, tarpmoreninių nuogulų litologines ir kt. savybes. Analitinius mokslinius tyrimus apibendrino 45 straipsniuose ir monografijoje, paskelbė populiarių straipsnių geologijos, muziejininkystės, istorijos klausimais. Yra parengęs Lietuvos geologijos muziejaus kūrimo koncepciją ir programą. Šiuo metu rengia lokalinę monografiją „Žemaičių Naumiestis“.

 

Adresas kontaktams:

Žėručio g. 6–54, LT-2043 Vilnius, tel. +370 5 2446677