Autoriai

Violeta Meiliūnaitė baigė kalbotyros magistro studijas tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete (2003), apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete (2009), Lietuvių kalbos instituto darbuotoja (nuo 2002). Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: dialektologija, geolingvistika, ekonominė lingvistika.

Adresas kontaktams:
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
Tel. (8 5) 263 7690, (8 5) 234 7194
el. paštas: violeta.meiliunaite@lki.lt