Autoriai

Irena Regina Merkienė (1937 02 14 Kaunas), istorikė, etnologė. Mokėsi Vilniaus universitete. Baigusi dirbo Lietuvos istorijos institute. Habilituota mokslų daktarė, profesorė, Etnologijos skyriaus vyr. mokslo bendradarbė. Parašė knygą „Žemės ūkio inventorius“ (1979), „Gyvulių ūkis XVI–XX a. pirmojoje pusėje: etninės patirties ištakos“ (1989). Leidinių „Kaimo papročiai ir žinija“ (1991), „Etninė kultūra ir tautinis atgimimas“ (1994) sudarytoja ir viena iš autorių. Domisi tautodaile ir tautosaka.

Adresas kontaktams:

tel. (8 5) 244 5124, 

el. paštas: irena.merkiene@freemail.lt