Autoriai

Michelbertas Mykolas (1939 03 09 Kražiuose), archeologas, istorikas, hum. m. habil. dr., profesorius.

1955 baigė Kražių vid. m-klą, 1955–1960 studijavo VU. 1960–1969 – MA Istorijos i-to moksl. darbuotojas, 1969–1972 – VPI doc., 1972–1975 – Istorijos fak. dekanas, 1975–1984 – TSRS istorijos k-dros vedėjas, 1984–1990 – VU e. prof. p., doc., nuo 1990 iki 2003 – VU Istorijos fak. Archeologijos k-dros vedėjas, prof., dabar – Istorijos fak. Archeologijos k-dros profesorius.

Pagrindinė moksl. darbo sritis – senojo geležies amžiaus (I–IV a.) archeologinių paminklų tyrinėjimai, to laikotarpio Lietuvos gyventojų materialinė ir dvasinė kultūra, prekybiniai ryšiai.

Svarbiausi darbai: kn.: „Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I–XII a.“ (1972), „Lietuvos archeologijos atlasas“ (4 t., 1978), bendraautoris; monografijos: „Senasis geležies amžius Lietuvoje“ (1986), „Lietuvos numizmatikos įvadas“ (1989), „Paragaudžio pilkapynas“ (1997), „Corpus der römischen Funde in Europäischen Barbaricum. Litauen“ (Vilnius, 2001), „Pajuosčio pilkapynas“ (Vilnius, 2004), „Akmenių ir Perkūniškės pilkapiai“ (Vilnius, 2006). Paskelbė apie 90 moksl. straipsnių Lietuvos ir kaimyninių kraštų leidiniuose. Tarptautinių archeologų konferencijų, simpoziumų Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje dalyvis.

 

Adresas kontaktams:

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Universiteto g. 7,

LT-01122 Vilnius, tel. +370 5 2687284