Autoriai

Janina Laniauskaitė-Morkūnienė (1940 12 27 Aukštadvaris, Trakų r.), istorikė, etnologė, humanitarinių mokslų daktarė (1993), Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: materialinės kultūros raida, kultūros realijų paplitimas ir sisteminimas, tarpetninių kontaktų įtaka, etnografinės medžiagos rinkimo metodika.

Pašto adresas / Address: Kražių 5, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 262 9410