Autoriai

Alfonsas Motuzas - Vytauto Didžiojo (Kaunas), Lietuvos edukologijos universitetų profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvos Bažnyčios istorijos centro direktorius, Tarptautinės informacijos akademijos (Maskva-Berlynas) narys korespondentas. Mokslo kryptys - Baltijos šalių religijos etnologija ir etnomuzikologija. Išleido septynias mokslo knygas, paskelbė apie 70 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių užsienyje ir Lietuvoje. Yra septynių mokslo šaltinių knygų parengėjas ir sudarytojas.

Kontaktai:

EI. paštas: a.motuzas@ktf.vdu.lt