Autoriai

Tomas Petreikis (1984 01 06 Kaunas), istorikas. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: knygos istorija.

Pašto adresas / Address: 
Geležinkelio g. 6, LT–02100 Vilnius, 
tel. (8 5) 233 4559, 
el. paštas petreikist@gmail.com