Autoriai

Piškinaitė-Kazlauskienė Laura (1952 05 02 Kaišiadorių rajono Paparčių k. , nužudyta 2001 m. gegužės mėn. Vilniuje, palaidota Alytuje) humanitarinių mokslų daktarė, etnologė, istorikė. 1973 -1977 m. - Vilniaus universiteto studentė, 1989 m. Minske Baltarusijos mokslų akademijos Menotyros, etnografijos ir folkloro instituto mokslo taryboje apgynė istorijos mokslų kandidatės (nostrifikuota – humanitarinių mokslų daktarės) disertaciją „Sodybinė bitininkystė Lietuvoje XIX a. antroje pusėje – XX a.“. Nuo 1973 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto Etnografijos skyriuje. 1983 m. paskirta jaunesniąja, 1990 m. - moksline, nuo 1995 m. – vyresniąja mokslo darbuotoja. Svarbiausios mokslinių interesų sritys: etninės agrarinės kultūros pagalbiniai verslai, verslo organizacija ir darbo priemonės, sociokultūriniai santykiai. Mokslo darbų tematika – sisteminiai ir arealiniai bitininkystės ir žvejybos tyrimai. Ruoštasi tyrinėti kalinių kultūrą.

Svarbiausi mokslo darbai: Bičiulystė Lietuvoje XIX a. II pusėje – XX a., MADA, 1989, T. 4, p. 125-137. Bitės lietuvių tikėjimuose ir papročiuose, Lituanistica, 1992, Nr. 1, p. 50-72; Bitininkystė Lietuvoje (XVI a. – XX a. pirmoji pusė), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995; Žvejyba Klaipėdos krašte XX amžiuje, Lietuvininkai, Kaunas, 1995, p. 458-494; Žvejybos istorijos apybraižos, Vilnius: Diemedis, 1998; Žvejyba Nemune tarp Kauno ir Smalininkų, Seredžius, sud. Vida Girininkienė, Margarita Baršauskienė, Povilas Krikščiūnas,  Vilnius, 2003, 757-801.