Autoriai

Dalė Puodžiukienė – architektė, architektūros istorikė, menotyros mokslų daktarė, kultūros paveldo ekspertė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė. Pagrindinė tyrinėjimų kryptis – medinė dvarų sodybų architektūra. Šia tema Lietuvos ir užsienio spaudoje publikavo apie 40 mokslinių straipsnių, yra dviejų kolektyvinių monografijų bendraautorė ir „Lietuvos architektūros istorijos” IV tomo, skirto etninei architektūrai, sudarytoja ir viena iš autorių. Kartu su kitais mokslininkais dalyvavo kuriant Lietuvos dvarų duomenų bazę, rengiant įvairius dvarų sodybų apsaugai skirtus dokumentus. Skaitė pranešimus keliasdešimtyje Lietuvos ir užsienio mokslinių konferencijų, dalyvavo ir dalyvauja medinės architektūros sklaidai skirtuose projektuose, renginiuose, medijoje.