Autoriai

Rasa Račiūnaitė–Paužuolienė (1965 03 25 Kaune), filologė, Humanitarinių mokslų srities etnologijos krypties daktaro laipsnis (1997 m.), Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros docentė. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: etnologija, kultūrinė antropologija (lyties tyrinėjimai, gyvenimo ciklo papročiai, tarpukario Kauno kultūra). Svarbiausi skelbti straipsniai: Monografija,, Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje“. 2002, Kaunas; Račiūnaitė R. Relics of Paganism and Christianity in the Lithuanian Customs of Life Cycle // Literatūra un kultūra: Process, mijiedarbiba, problēmas. VII. Daugavpils: Saule. – 2006, p. 251-261. ISBN 9984-14-291-4; Račiūnaitė R. Senieji ir šiuolaikiniai lietuvių vardai // Prace Bałtystyczne: Język, literatura, kultura, t. 3., Warszawa: Uniwersytet Warszawski. - 2006, p. 127-136. ISBN 83-89663-52-X; Račiūnaitė R. Lietuvių gimtuvių papročių leksikos ypatybės // Vªrds un tª pētÌšanas aspekti: Rakstu krªjums, 10. Liepªja: LiePa. - 2006. P. 102-109. ISSN 1407-4737. (virš 0,5 aut. l. – 22943 spaudos ženklai); Račiūnaitė R. Kalbos ir visuomenės santykiai tarpukario Kaune // Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai. (2-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga). Kaunas: Technologija. -2006, p. 185-189. ISBN 9955-25-040-2.

 

Adresas kontaktams:

Donelaičio 52, Kaunas

Tel. +370 37 327832

El. paštas: r.raciunaite@hmf.vdu.lt