Autoriai

Kun. doc. dr. Kęstutis Ralys – gimė 1965 09 03 Jono Ralio ir Emilijos Lymantaitės-Ralienės šeimoje, Kelmėje, Laukių kaime.

Išsilavinimas 1984 m. baigė Kelmės II vid. m-klą. 1989 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, įgijo teologijos bakalauro kvalifikaciją. 1989 m. rugsėjo 8 d. (Švč. Mergelės Marijos gimimo šventėje) Vilniaus Arkivyskupas Julijonas Steponavičius jam suteikė Kunigystės šventimus.

1989 m. dalyvavo pastoracinėje kelionėje JAV: Vašingtone, Klivlende. 2001 m. Vilniaus universitete Religijos studijų ir tyrimų centre įgijo RSTC magistro laipsnį. 2009 m. Vilniaus Pedagoginiame Universitete apgynė daktaro disertaciją tema „Sužadėtinių rengimas katalikiškajai santuokai“.

Baigęs seminariją aktyviai dirba įvairiose parapijose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 1995 m. kun. K. Ralys N. Daugėliškio parapijoje įsteigė ir pastatė vaikų ir senelių Šv. Kazimiero parapijinius globos namus.

1998 m. atliko pastoracinę praktiką Kanadoje ir JAV. Nuo 1999–2002 m. Vilniuje Arkivyskupui Kardinolui A. J. Bačkui sutinkant kun. K. Ralio iniciatyva įkurta Šv. Juozapo parapijos socialinis centras Pilaitėje. Nuo 2002 m. kun. K. Ralys yra rezidentas Šv. Teresės ir Aušros vartų parapijoje ir nuo 2006 m. – Šv. Ap. Petro ir Povilo parapijoje. 2006 m. pradėjo dėstyti Vilniaus Mykolo Romerio universitete (kursas: Socialinis darbas prie parapijos; Pagalba šeimai, psichologijos pagrindai) ir Vilniaus pedagoginiame universitete (kursas: Socialinis darbas prie parapijos; Parapijinių socialinių bendruomenių kūrimas, šeimos konsultavimas). Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija, Teologijos bakalauras, 1984–1989 Vilniaus universitetas, RSTC (Religijos studijų ir tyrimų centras), magistras 1999–2001 Vilniaus Pedagoginis universitetas, apginta disertacija eksternu (socialinių-edukologinių mokslų) daktaras (2009) bei docentas.

Darbovietė; Šv. ap. Petro ir Povilo Bažnyčios rezidentas,

Lietuvos Edukologijos universiteto docentas – SKI.