Autoriai

Darius Raudonius (1977 12 05 Plungė), miškininkas, Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško genetinių išteklių skyriaus vyr. specialistas. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: miško ūkio valdymas ir ekonomika, miško ūkio produktų ir paslaugų rinkodara.

 

Adresas kontaktams:

Liepų g. 2, 

LT–53101 Girionių k., Kauno r., 

el. paštas darius.raudonius@gmail.com