Autoriai

Antano Rupeikos kūrybinės veiklos aprašymas

1976 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar – VGTU) ir įgijo architekto kvalifikaciją. Nuo 1983 m. – Architektų sąjungos narys.

Dirbo architektu Pramoninės statybos projektavimo, Žemės ūkio projektavimo, Lietuvos valstybinio kelių projektavimo institutuose; parengė apie 30 įvairių pastatų (pramoninių, gamybinių, prekybinių, gyvenamųjų) projektų.

Dalyvavo KTU Architektūros ir statybos instituto rengiamose mokslinėse ekspedicijose ir vadovavo studentų grupėms, vykdančioms kultūros paminklų apmatavimus.

1992–2003 dirbo Kultūros paveldo centre: vykdė kultūros vertybių paiešką ir inventorizaciją, ruošė architektūros vertę turinčių kultūros vertybių apskaitos dokumentus, rengė Naujai išaiškinamų kultūros vertybių įvertinimą; daugiausia vykdė sakralinių pastatų apskaitą. 2006–2007 m. dalyvavo Vilniaus Dailės akademijos rengiamose ekspedicijose ir vadovavo studentų grupėms.

Nuo 2004 m. (kartu su Marija Rupeikiene) bendradarbiauja su leidykla „Versmė“: rengia iliustracijas M. Rupeikienės straipsniams. Tyrinėja įvairių Lietuvos miestelių kultūros paveldą, sudarinėja miestelių planus su pažymėtais juose svarbiausiais pastatais, rengia sakralinių statinių bei klebonijų sodybų kompleksinius situacijų planus, atlieka vertingų senųjų statinių inventorizavimą. Atliko įvairių pastatų (dvarų sodybų statinių, sinagogų, bažnyčių, klebonijų, varpinių ir kt.) apmatavimus.

Parengė M. Rupeikienės knygos „Nykstantis kultūros paveldas: Lietuvos sinagogų architektūra“ brėžinius (E. Karpavičiaus leidykla, 2003. 10 sp. lankų) ir daugelio M. Rupeikienės straipsnių iliustracijas.