Autoriai

Algirdas Ruškys (1947 12 07, Žemgulių k., Klaipėdos r.), humanitarinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros docentas. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: Lietuvių kalbos žodynas, lyginamieji Europos kalbų leksikos tyrinėjimai, teksto lingvistika, lietuvių kalbos dėstymo metodika.

Pašto adresas / Address: 
Nidos g. 40–37, LT–93215 Klaipėda, 
tel.: (8 46) 27 1545, 
el. paštas ralgirdui@gmail.com