Autoriai

Šaknys Žilvytis (1963 07 04 Vilniuje), etnologas, humanitarinių mokslų daktaras (1996), Lietuvos istorijos instituto Etnologijos sk. vedėjas. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys – Lietuvos kaimo ir miestelių paauglių ir jaunimo bendrijų raiška ir tarpusavio sąveika etniniu, subkultūros ir lokaliniu aspektais; amžiaus antropologija; turizmo antropologija; etninė ir konfesinė tolerancija; Latvijos lietuvių bendruomenės raiška; Lenkijos lietuvių bendruomenės raiška; etnologijos istorija; Karaimų etninė kultūra. Pagrindiniai svarbiausi darbai: Šaknys Ž. B. Brandos apeigos Lietuvoje: XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje, Lietuvos etnologija, t. 1, Vilnius, 1996, 212 p.; Šaknys Ž. B. Kalendoriniai ir darbo papročiai Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje. Jaunimo vakarėliai, Lietuvos etnologija, t. 7, Vilnius, 2001, 156 p.; R. Merkienė, R. Paukštytė – Šaknienė, V. Savoniakaitė, Ž. Šaknys. Pietryčių Latvijos lietuviai: tapatumo išraiška, etninės ir kultūrinės orientacijos, Vilnius: Versus Aureus, 2005, p. 66-98; 127-143; 248-250; 253-254; 268-270; 273-274.

 

Adresas kontaktams:

Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, LT–01108 Vilnius,

Tel. +370 5 2629410, faksas +370 5 2611433

El. paštas: saknys@istorija.lt