Autoriai

Jonas Satkūnas (1962 05 27 Molėtuose), geologijos mokslų daktaras (1993), Vilniaus universiteto dėstytojas, INQUA–SEQS (Europos kvartero stratigrafijos komisijos) tarybos narys (1995–1998). Nuo 1998 m. ProGEO (Europos asociacijos geologinio paveldo išsaugojimui) Šiaurės Europos darbo grupės vadovas, IUGS (Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos) COGEOENVIRONMENT (Geologijos mokslai aplinkosauginiam planavimui) komisijos narys (2000–2004), IUGS Geomokslų aplinkos formavimui komisijos generalinis sekretorius (2004–2008), kitų tarptautinių organizacijų narys. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: geležies amžius, Rytų Lietuvos pilkapių kultūra, laidojimo papročiai, priešistorinių visuomenių socialinių santykių tyrinėjimai, teoriniai tokių tyrinėjimų modeliai, bioarcheologija, archeologijos istorija.

Adresas kontaktams:
Lietuvos geologijos tarnyba prie AM
Administracija
S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius
tel. +37052332889
el. paštas: jonas.satkunas@lgt.lt