Autoriai

Irena Stonkuvienė (1974 07 30 Tverečius, Ignalinos r.), etnologė, socialinių mokslų daktarė (2005), Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros lektorė. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: etnopedagogika, pedagogikos istorija, šeimotyra.

Pašto adresas / Address: 
Universiteto g. 9/1, LT–01513 Vilnius, 
tel. (8 5) 266 7625, 
el. paštas: irena.stonkuviene@fsf.vu.lt