Autoriai

Adelė Vaidelienė (1958 12 29 Šilalės raj. Paymiežio km.), matematikė-inžinierė, Lietuvos energetikos instituto hidrologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys – vandens malūnų raida Lietuvoje; hidroenergetiniai statiniai; užtvankos; elektrinės ir jų poveikio tyrimai aplinkai; Lietuvos upių hidrologinio tinklo duomenų bazės sudarymas; tvenkiniai. Pagrindiniai skelbti darbai: A. Vaidelienė Kompiuterinė Lietuvos tvenkinių duomenų bazės programa // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. - 2000. - Nr. 2. - P. 77-81; A. Vaidelienė Computerized database and it's using for calculation of characteristics of Lithuanian's ponds // Intern. Conf. on Small Hydropower: Lithuanian Hydropower-100, 23-25 May 2001. - Kaunas-Akademija, Lithuania, 2001. - P. 66-73; A. Vaidelienė Small hydropower plants one of renewable energy resources of Lithuanian agriculture development // Proceedings of the international conference new technological processes and investigation methods for agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, September 8-9, 2005 / Raudondvaris, 2005. ISBN 1822-2706, p. 307-313; A. Vaidelienė Lietuvos tvenkinių hidroenergetinio potencialo ir panaudojimo ūkinei veiklai galimybių analizė // Meteorologija ir hidrologijaa Lietuvoje: raida ir perspektyvos: respublikinės mokslinės konferencijos, vykusios 2005 metų kovo 23, pranešimai / Vilniaus universitetas, 2005. ISBN 9986-19-723-6, p. 71; A. Vaidelienė Kvėdarnos valsčiaus vandens malūnai, jų gyventojai ir tvenkiniai // Kvėdarna. ISBN 9986-589-02-7 / Vilnius, 2004, 615-636.

 

Adresas kontaktams:

Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas,

tel. +370 37 401966,

el. paštas: avaidel@mail.lei.lt