Autoriai

Dalia Vasiliūnienė (1966 10 10 Vilnius) dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: Lietuvos sakralinė dailė, Lietuvos katalikų bažnyčios istorija.

Pašto adresas / Address: 
Saltoniškių g. 58, LT–08105 Vilnius, 
tel. (8 5) 275 8662, 
el. paštas sakra@kfmi.lt