Autoriai

Regina Venckutė (1945 08 18 Šaukėnai), kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė (1972), docentė (1985), Vilniaus universiteto Baltistikos katedros docentė. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: lietuvių kalbos istorija, bendroji kalbotyra, finougristika.

Pašto adresas / Address: 
Universiteto g. 5, LT01513 Vilnius, 
tel. (8 5) 268 7211, 
el. paštas regina.venckute@flf.vu.lt