Autoriai

Asta Venskienė (1969 05 19 Kaune), etnologė, Humanitarinių mokslų daktarė (2000 m.), Vytauto Didžiojo universiteto lektorė. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: Lietuvos gyventojų etninių, lyčių bei kitų kultūrinių stereotipų tyrimai; liaudies kosmetika; sentikių kultūros tyrimai; lokalinė ir etninė jaunimo savimonė. Svarbiausi skelbti darbai: Venskienė A. Idealaus kūno kūrimas: šeimos ir bendruomenės vaidmuo // Liaudies kultūra. 2002, Nr. 5, p. 16-23. [ISSN 0236-0551]; Venskienė A. požiūriai į kosmopolitinę madą XX a. pirmosios pusės spaudoje: tarp etninių įvaizdžių ir naujovių // Liaudies kultūra. 2004, nr. 5, p. 34-47. [ISSN 0236-0551]; Venskienė A. sentikių pirties papročiai ir jų kaita svetimoje etnokultūrinėje aplinkoje // Kultūrų kryžkelės. Etnokonfesiniai procesai Baltijos regione: tarpusavio ryšiai ir divergencijos. 2004. Санкт Ретербург. Наука. [ISSN 5-02-026985-9]; Venskienė A. The Formation of Child’s Appearance and the Ideal of Ethnic Beauty. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Bērns kultūrā. Zinātnisko rastu krājums. T. 9. P. 206 – 215. Daugavpils. 2007. ISBN 9984–14–335–X.

 

Adresas kontaktams:

Donelaičio 52, Kaunas

El. paštas: a.venskiene@hmf.vdu.lt